LogoAna sayfaHaberlerSporBatı TrakyaYunanistanTürkiyeDünyaKöşe YazılarıMillet NewsGiriş Yap
Tarihte Bu Hafta: 20-26 Haziran20 Haziran 2018

20 Haziran 404: Ayasofya, İstanbul'da zalim krala karşı çıkan isyanlar sırasında yakıldı.

20 Haziran 1941:
Sırp hukukçu Stevan Molyeviç tarafından “Homojen Sırbistan” isimli memorandum hazırlandı. Molyeviç’e göre Sırpların, Yugoslavya içinde yönetici millet konumunda olma hakları bulunmaktaydı.

21 Haziran 1931: Bulgaristan’da yapılan genel seçimlerde, Türklerin de desteklediği Naroden Blok yani Milli Blok seçimi kazandı. Ne var ki Türklerin beklentilerinin aksine, bu hükümetin iktidarı döneminde de Türklere yönelik baskı ve saldırılar aynı şekilde devam etti.

21 Haziran 1958: Bulgaristan Komünist Partisi Politbürosu, Türk okullarıyla Bulgar okullarının birleştirilmesi kararını aldı. Böylece Bulgaristan’da anlaşmalarla elde edilen özel Türk okulları ve Türkçe eğitimi de ortadan kalkmış oldu.

22 Haziran 431: Üçüncü Ekümenik Konsil olan Efes konsilinin İskenderiye patriği Cyrille tarafından açılışı yapıldı.

22 Haziran 1633: Engizisyon mahkemesince mahkûm edilen Galile, Kopernikçi görüşlerini inkar etmek zorunda kaldı.

23 Haziran 1877
: 24 Nisan’da Osmanlı Devleti’ne savaş ilan Rusya harekete geçti. Rus ordusunun Dobruca ovası boyunca güneye doğru ilerlemesi sonucunda yüz binlerce Türk yaşamını yitirdi, çok daha fazlası da yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı.

24 Haziran 1645: İstanbul'dan 348 harp ve nakliye gemisiyle hareket eden Osmanlı ordusu, Girit Adası'na çıktı.

24 Haziran 1854: Çarlık Rusya’sı ordularının, savaş meydanını terk ederek geri çekilmesiyle Silistre zaferi kazanıldı.

24 Haziran 1928: Lozan Antlaşmasıyla Yunanistan sınırları içinde kalan Gümülcine’deki Türkler, Türkiye’deki çağdaşlaşma ve modernleşme fikirlerini Batı Trakya’da yaşayan insanlar arasında da yaymak amacıyla Gümülcine Ümit Türk Gençleri Kulübü adlı derneği kurdu. Daha sonra bu kulüp ile Gümülcine Türk Gençler Kulübü’nün 11 Eylül 1938’de birleşmesiyle “Gümülcine Türk Gençler Birliği” ortaya çıktı.

25 Haziran 1801: Kahire'deki Fransız işgal orduları, Osmanlı ordusuna teslim oldu.

25 Haziran 1876: Little Bighorn Muharebesi'nde kızılderililer ABD 7. Süvari Alayı'nı imha etti, komutanları yarbay George Amstrong Custer çatışmada öldü.

25 Haziran 1925: Yunanistan'da, General Theodoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.

25 Haziran 1982: Yunanistan'da askere alınanların saçlarını kazıtmaları yasaklandı.

26 Haziran 1877:
Rus ordularının Bulgaristan’ın Ziştovi kentine girmeleri üzerine Plevne, Niğbolu ve Tırnova’daki insanlar da yerini yurdunu terk etmek zorunda kalanlara katıldı.

26 Haziran 1877: Tuna’yı geçen “Don Kazak Süvari Tümeni” emir üzerine Müslüman ahalinin elindeki silahları toplayıp Bulgarlara dağıttı.

26 Haziran 1919: Bulgaristan’da, Türklere din adamı yetiştirecek olan Nüvvap okulunun açılması kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

--- --- ---

Bir Kitap - Kıpçak Türkleri

Yazarın Adı: Ahmet Gökbel
Yayın Tarihi: 2000
Sayfa Sayısı: 384
Basım Yeri: Ötüken Neşriyat

Kitap Hakkında: Modern ve objektif anlamda, Türk din tarihini sistematik ve bilimsel bir yaklaşımla ele alan tarih araştırmalarının yetersizliği ortadadır. XI. ve XII. yüzyıllarda Karadeniz' in kuzeyinde geniş bir alana yayılarak siyasi bakımdan etkili olan Kıpçak Türkleri, bu arşatırma alanlarından biridir. Onların, Müslümanlık, Hristiyanlık, ve Yahudilik gibi evrensel dinlerle tanışmaları, çeşitli millletler ile karşılaşıp farklı kültürler ile tanışmaları araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Siyasi tarihleri incelenmemiş olan ve dini tarihleri konusunda da hiç araştırma bulunmayan bu Türk topluluğunun incelenip ortaya çıkarılması, diğer Türk Topluluklarının araştırılmasına örnek teşkil edecektir.

Prof. Dr. Ahmet Gökbel tarafından kaleme alınan bu eserin kapsamı Pomakların atası kabul edilen Kıpçakların dini tarihini incelemektir. Ancak dini tarihi incelemek için ise siyasi tarih bilmek gerekir. Yazar da bu metodu izlemiş ve Kıpçaklar üzerine yazılmış en kapsamlı çalışmaya imza atmıştır. Bu kitap Batı Trakya Türklerinin mutlaka okuması gereken bir kitaptır. Kitap, haklarında mesnetsiz bir çok iddia uydurulan Pomakların kökeni hakkında önemli kaynak bilgiler sunmaktadır.

--- --- --- 

Bir Ünlü - Ali bin Abbas (d.932 - ö.994)

10. yüzyılda yaşamış ilk Müslüman Türk bilim adamıdır ve ilk kanser ameliyatını gerçekleştirmiştir. Tıp üzerine yazdığı “Kitab Kâmil’ü-s Sina” adlı eseriyle bilinir, bu eser daha sonra 980 yılında tamamlanan “The Complete Art of Medicine” olarak adlandırlmıştır.

Ali bin Abbas bu eserini Emir'e ithaf etmiş ve bu eser daha sonra Kitab el-Maliki (“Royal Book” veya Latince “Liber Regalis” ya da “Regalis Dispositio”) olarak adlandırılmıştır. Kitap, Razi'nin el-Havi adlı eserinden daha özlü ve daha sistematik; İbn-i Sina'nın El-Kanun fi't-Tıbadlı eserinden daha uygulamalı bir biçimde yazılmıştır.

Kitab el-Maliki ilk on bölümü teorik ikinci on bölümü uygulamalı tıp olarak anlatılan 20 bölüme ayrılmıştır. Konularının birkaçı diyetisyenlik ve tıbbi malzemeler, kılcal damarlarıntemel fikirleri, ilginç tıp rasatları ve doğum boyunca meydana gelen rahim hareketlerinin açıklamasından oluşur. (örneğin; çocuk rahim dışına kendiliğinden çıkmaz, rahim hareketleriyle itilir. Böylelikle Hipokrat'ın Doğum Olayı tezini çürütmüştür.)

Bu kitap Avrupa'da Constantinus Africanus tarafından Liber pantegni olarak 1087 yılında Latice'ye çevrildi. Liber pantegni'nin tamamlanması ve daha iyi tercümesinin yapılması ise 1127 yılında Antakyalı Stephen tarafından yapıldı ve bu kitap daha sonra 1492 ve 1523 yıllarında Venedik'te basıldı.

Nöroloji ve psikoloji alanlarında da çalışmalar yapmış olan Ali Bin Abbas, Kitab el-Maliki adlı eserinde beynin nöroanatomisi, nörobiyolojisi, nöropsikolojisini tanımlamış ve çeşitli akli bozuklukları, uyku hastalıklarını, amnezi  (hafıza kaybı)yi, hipokondriyayı, koma hali, sıcak ve soğuk menenjitleri, aşk hastalıklarını, sarayı ve kısmi felç gibi sağlık sorunlarını tanımlamıştır.

Diğer Haberlerİskeçe'de eylem kararı alan Azınlık İlkokulu sayısı 9'a yükseldiGökçeler Türk Azınlık İlkokulu eyleme katılma kararı aldıMaduro'nun Diriliş Ertuğrul ve Osmanlı hayranlığıBilinen en eski hayvan fosili bulunduSusica toplama kampı kurbanları unutulmadı
© MİLLET MEDYA 2018 (Tüm Hakları Saklıdır)Design: GOTech