LogoAna sayfaHaberlerSporBatı TrakyaYunanistanTürkiyeDünyaKöşe YazılarıMillet NewsGiriş Yap
TARİHTE BU HAFTA: 5 - 12 MART05 Mart 2019

5 Mart 1207: İtalyanların elindeki Antalya fethedildi. Antalya Aldo Brandini adındaki bir İtalyan’ın idaresinde bulunuyordu. Şehri kuşatan Anadolu Selçuklu devleti hükümdarı Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev şehrin Kıbrıs kralından yardım görmesi üzerine kuşatmayı kaldırmıştı. Bir süre sonra şehirde bulunan Rum ahali Sultan’dan yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev 5 Mart 1207’de Antalya’yı fethetti.

5 Mart 1953: Tarihin gördüğü en kanlı diktatörlerden biri olan Stalin öldü. Bolşevik devriminin öncülerinden olup Gürcü asıllıdır. Lenin’in ölümünün arkasından iktidara gelmiş ve yaklaşık otuz yıl SSCB’yi idare etmiştir. İdaresi sırasında SSCB’de komünizmin yerleşmesi için her türlü yöntemi (özelliklede kan dökmekten hiç kaçınmamış) uygulamıştır. Doğu Avrupa ülkelerinde de komünizmin yayılması için büyük çaba harcamıştır. 

6 Mart 1821:
Osmanlı'da Yunan ayrılıkçılar isyan girişiminde bulundu. Filiki Eteria’nın başı ve Çar I.Aleksandr’ın yaveri Aleksandros İpsalantis, 3000 kişilik bir kuvvetle isyan girişimi başlattı. Fakat Mora’daki Yunan ayaklanmasına destek vermek ve onun başarıya ulaşmasını sağlamak amacıyla Romanya’nın Yaş şehrinde organize edilen ayaklanma amacına ulaşamadı. İpsilanti, bu gelişme üzerine 5 Mart 1822 Boğdan’da yeni bir ayaklanma başlattı. Fakat tüm Balkan halklarını Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandırmayı amaçlayan bu girişiminde de başarılı olamadı. 

6 Mart 1925: Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde bulunan Silistre kentinde Türkler, milli kimliklerini, haklarını ve kültürlerini korumak ve geliştirmek amacıyla Tuna adlı gazeteyi çıkarmaya başladı.

7 Mart 2004: Batı Trakya’da ırkçı saldırı. Genel seçimlerin yapıldığı gün İskeçe’ye bağlı tarihî Okçular Camii fanatik Yunanlılar tarafından yakıldı. Saldırı Türklerin sağduyulu ve akılcı yaklaşımı sonucu büyük bir gerilime yol açmadan atlatıldı.

8 Mart 1994: Atina’dan Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı adım. Yunan Meclisi’nin 24 Şubat 1994 kabul ettiği “19 Mayıs Pontus Yunanlılarının Soykırımını Anma Günü” yasası Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yunan Meclisinin bölgedeki iyi komşuluk ilişkilerine zarar veren bu girişiminin devamı 24 Eylül 1998’de geldi.  Bu tarihte kabul edilen bir yasayla 14 Eylülün, “Türk Devleti Tarafından Küçük Asya Yunanlılığının Soykırımını Anma Günü”  olarak kutlanmasına karar verildi.

10 Mart 1919: Batı Trakya’da varlık mücadelesi. Batı Trakyalı Türkler,  General Charpie haklarının korunması için bir ültimatom verdiler. Ültimatom’da Batı Trakya’da nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türklerin görüşü alınmadan Batı Trakya’nın geleceği hakkında herhangi bir karar alınmamasını alınmamasını talep ettiler. Ayrıca yine ültimatomda Batı Trakya için özerklik statüsü verilmesini istediler. Fakat Fransa ve İngiltere Türklerin tüm bu haklı taleplerine rağmen Batı Trakya’yı Yunanistan’a verdiler.

10 Mart 1920: İstanbul’da işgal ve sürgün trajedisi. Yunanistan Başbakanı Venizelos'un da katıldığı bir toplantıda, İstanbul'un resmen işgaline ve Kuvay-ı Milliye liderlerinin tutuklanmasına karar verildi. Çok sayıda Kuvay-ı Milliye taraftarı bu karar gereğince tutuklandı ve ardından da Malta’ya sürüldü.

11 Mart 1919: Büyük güçlerden siyasi manevra. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalı devletler, Paris Konferansında 1 Mart tarihinde aldıkları Trakya kararını erteledi. Trakya’nın geleceğinin Osmanlı ve Bulgar barış anlaşmaları görüşülürken ele alınması kararlaştırdı. Fakat Bulgaristan’a 27 Kasım 1919’da imzalattıkları Nöyi Barış Antlaşmasıyla da bunun tam tersini yaptılar.  Batı Trakya’yı ikiye bölüp kuzeyini Bulgaristan’a güneyini ise Yunanistan’a verdiler. Bu ise bölgede Yunan egemenliğine karşı Türk Bulgar ittifakının ve direnişinin doğmasına yol açtı.

11 Mart 1985: Doğu Bloku’nda yeni dönem. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Konstantin Çernenko'nun ölümünün ardından yerine Mihail Gorbaçov getirildi. Bu tüm Doğu Avrupa’da yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Uygulamaya konan Perestroyka ve Glasnost politikalarıyla Sovyetler Birliği’ni kurtarmayı amaçlayan Gorbaçov, bu amacına ulaşamadı. Kısa bir süre sonra tüm Doğu Bloku tarih sahnesinden silindi.

12 Mart 1921: Türkiye'de İstiklal Marşı kabul edildi. Türk Kurtuluş Savaşı’nın en çetin döneminde, İstiklal Harbi’nin milli bir ruh içerisinde verilmesini sağlamak amacıyla bir milli marşa gereksinim ortaya çıktı. Duyulan bu gereksinim üzerine Milli Eğitim Bakanlığı, bir şiir yarışması düzenledi. 1921 yılında düzenlenen yarışmaya 724 şiir gönderildi. Mehmet Akif Ersoy da para ödülü almamak şartıyla şiirini yarışmaya gönderdi. Yarışma sonunda Mehmet Akif’in şiiri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerince ayakta dinlendi ve ''Ulusal Marş'' olarak kabul edildi.

Diğer HaberlerYTB'den Ketenlik’te de iftarBeta Pictoris'in çevresinde 3 kuyruklu yıldız keşfi'Obez hastalar için ilk tedavi şekli ameliyat değildir''ABD'deki beyaz ırkçılık saldırılarında ciddi artış yaşanıyor'Facebook bu yıl 2,2 milyar sahte hesabı sildi
© MİLLET MEDYA 2019 (Tüm Hakları Saklıdır)Design: GOTech