LogoAna sayfaHaberlerSporBatı TrakyaYunanistanTürkiyeDünyaKöşe YazılarıMillet NewsGiriş Yap
TARİHTE BU HAFTA: 13-20 MART10 Mart 202013 Mart 624: ‘’Bedir Savaşı’’ yapıldı. Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında ilk savaş Bedir kuyuları etrafında gerçekleşti. Savaşın sebebi Mekkeli müşriklerin kendilerine verdiği zararı biraz da olsa tazmin etmek isteyen Müslümanlar Mekkelilerin ticaret kervanına el koymak istediler. Müslümanlar kendilerinden üç kat daha fazla olan düşmanı Bedir’de bozguna uğrattılar. Öldürülen müşriklerin arasında komutanları Ebu Cehil’de vardı.

13 Mart 1071: Bizans İmparatoru Romen Diyojen Türklerin Anadolu’ya olan akınlarını durdurmak istiyordu. Bu amaç ile topladığı ordu ile 13 Mart 1071 tarihinde İstanbul’dan hareket etti. Fakat Romen Diyojen’in bu seferi Malazgirt’te tam bir trajedi ile sonuçlanacaktır. Selçuklu hükümdarı büyük komutan Alparslan sayıca çok daha fazla olan Diyojenin ordusunu hezimete urğrattı ve Anadolu Türklerin yurdu oldu.

13 Mart 1875: Bulgaristan Türkleri arasında Hıristiyanlığı yaymakamacıyla Protestanlar tarafından Türkçe ve Fransızca olarak çıkarılan Güneş-Le Soleil adlı gazete Rusçuk'ta yayınlanmaya başladı. 

13 Mart 1985: Bulgaristan’a, uyguladığı asimilasyon politikaları nedeniyle uluslararası baskı arttı. Fakat tüm bu baskılara rağmen Sofya, “soya dönüş” projesi kapsamında Türklere uyguladığı asimilasyon ve zulüm politikalarından geri adım atmayacağını bildirdi. Soya Dönüş projesi ancak, Türklerin direnişi ve Doğu Bloku’nun yıkılması sonucu son buldu. 

14 Mart 1919: Yunanistan’ın İzmir'e çıkarma planı, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau, İtalya Başbakanı Orlando ve ABD Başkanı Wilson tarafından kabul edildi. Plan uyarınca 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle başlayan macera 3 yıl sonra 9 Eylül 1922’de yine aynı noktada son buldu.

14 Mart 2000: Greenpeace örgütü, yıllardır çevre kirliliği konusunda mücadele ettiği uluslararası kuruluşlardan Shell petrol şirketine ortak oldu.

15 Mart 1921: 
Son Osmanlı sadrazamlarından, İttihat ve Terakki liderlerinden (Mehmed) Talat Paşa, suikasta kurban gitti. Berlin'de, sokakta bir Ermeni'nin arkasından kurşunladığı Talat Paşa, 1 Eylül 1874'te Edirne'de doğmuştu.

16 Mart 1919:
 İtilaf Devletlerine ültimatom. Trakya-Paşaeli Müdafaai Hukuk Heyeti Osmaniyesi, bölgede kontrolü elinde tutan itilaf devletlerine, Trakya’nın demografik yapısıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Ayrıca bölge ile ilgili olarak karar alınırken, nüfusun çoğunluğunu oluşturan Türklerin de fikrinin alınması istendi. 

16 Mart 2003: İsrail'in Gazze operasyonlarını protesto eden Filistinlilere destek veren 'Uluslararası Dayanışma Hareketi'nden Amerikalı Rachel Corrie bir evin yıkılmasını engellemek isterken İsrail buldozeri tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

17 Mart 1964:
 Türkiye, serbest göç hakkı doğuran, 20 Ekim 1930 tarihli Türk-Yunan Sözleşmesini yürürlükten kaldırdı. Böylece Batı Trakya’dan Türkiye’ye yönelik resmi Türk göçü de son bulmuş oldu.

18 Mart 1913: Yunan kralı I. George Selanik'te uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü. Saldırının bir Türk tarafından işlendiği dedikodusunun yayılması üzerine Selanik’te Türklere yönelik yoğun bir saldırı ve temizlik harekâtı başlatıldı. Saldırılarda birçok işyeri yağmalandı ve çok sayıda insan öldürüldü. Aynı şekilde Yahudiler de saldırıların hedefi oldu. Bu gelişme üzerine çok sayıda insan Selanik’i terk etmek zorunda kaldı. 

18 Mart 1915: 19 Şubat’ta İtilaf Devletlerinin saldırısıyla başlayan Çanakkale Deniz Savaşları, kanlı çarpışmalardan sonra son buldu. Tarihin akışının değiştirildiği savaş, Türk Ordusunun görkemli zaferiyle noktalandı. Fakat biten sadece deniz savaşlarıdır. Asıl muharebe karada yaşanacaktır. Başta Balkanlar olmak üzere dünyanın bir çok yerinden insan bu onurlu savaşta yer almak için Çanakkale’ye koşacaktır.

18 Mart 1941: Nazi Almanya’sı ile müttefik olan Bulgaristan, Güneydoğu Makedonya ile Batı Trakya’yı işgal etti. Bölgede yaşayan tüm toplumlar yoğun bir asimilasyona ve şiddete maruz kaldı. Türkler, ancak işgalci Alman ordularının devreye girmesiyle biraz nefes aldı.

18 Mart 1949: NATO tarih sahnesine çıktı. NATO kısaltılmış ismiyle bilinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü kuruldu. Türkiye örgüte, 18 Şubat 1952’de katıldı. Varşova Paktının yıkılmasından sonra birçok doğu Avrupa ülkesini de içine alan NATO, günümüzde dünyada var olan en büyük savunma örgütü olarak kaldı. 

18 Mart 1956: Fransa, Cezayir'e asker çıkarmaya başladı. 1962 yılında bağımsızlıkla sonuçlanan direniş esnasında yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli Fransız askerlerince katledildi. Cezayirliler olayı soykırım olarak kabul etti ve Fransa’nın özür dilemesini istedi. Başka ülkeler olunca her olaya soykırım diyen Fransa, suçlanan kendisi olunca çark etti. Konuyu, tarihçilere bırakılması gereken geçmişte yaşanmış bir acı olarak kabul ettiğini bildirdi.

18 Mart 1926: Papa I. Eftim (Pavli Erenerol), Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi'ni kurdu.

19 Mart 1406: Ünlü İslam alimi İbn-i Haldun vefat etti. Aslen Endülüslü olup kökeni Yemen sahabelerine kadar dayanır. Kuzey Afrika’da ailesinin gözetiminde iyi bir eğitim almıştır. Birçok ilimle uğraşmış olan İbn-i Haldun, daha çok tarihçi kimliği ile tanınmıştır. Toplum yapılarını incelemesi ve sosyal olaylardaki değişimi ilk dile getiren düşünür olması dolayısıyla da bugünkü sosyolojinin öncüsü kabul edilir. En ünlü eseri Mukaddime’dir.  İbn-i Haldun 19 Mart 1406’da Memluk Devleti’nin bir görevlisi iken Kahire’de vefat etmiştir.

19 Mart 1883: Siyah Amerikalı ayakkabıcı ustası Jan E.Matzeliger bir ayakkabıyı bir seferde bütünüyle imal eden ilk makineyi icat ederek ayakkabı sanayisinde bir devrim yarattı.

20 Mart 1919: Trakya-Paşaeli Müdafaa Heyeti Osmaniyesi, haklarını korumak için Paris Barış Konferansı’na heyet gönderdi. Heyet, Paris için vize alamadığından Temmuz 1919’da Roma’dan geri döndü.
Diğer HaberlerHarmanlık Mahallesi halkının tayinli Müftü Naibin kirli oyununa karşı başlattığı mücadeleye imzanla sen de destek ol!Batı Trakyalı tarihçi Harun Halil Müderris Hafız Salih Efendi'yi anlattıŞahinli Hafız Mürteza Efendi Hakka YürüdüŞahin köyündeki karantina bir hafta daha uzatıldıİngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı
© MİLLET MEDYA 2020 (Tüm Hakları Saklıdır)Design: GOTech