LogoAna sayfaHaberlerSporBatı TrakyaYunanistanTürkiyeDünyaKöşe YazılarıMillet NewsGiriş Yap
Müslüman Türk Azınlık Okullarında bir skandal girişim daha29 Ocak 2018

Batı Trakya Türk Azınlığının huzurunu kaçıran uygulamarıyla sıkça gündeme gelen Azınlık Okullarının İşleyişinden Sorumlu İdari Birim, Müslüman Türk Azınlık Okulları'na da "Üç Azizler Günü" isimli Hıristiyan bayramının kutlanmasını içeren programı göndererek bir skandala daha imza attı. 

Yunanistan'da kutlanan dini bayramlardan biri olan “Üç Azizler Günü” yortusu 30 Ocak Salı günü kutlandı. Hristiyanların devam ettiği ve azınlık statüsünde olmayan devlet okullarında öğrencilere "Üç Azizler Günü" yortusu ile ilgili dini içerikli program yapılacağı için okullarda öğrenciler sabah saat 9.30'a kadar okula devam etti. 

Edinilen bilgilere göre Müslüman Türk öğrencilerin devam ettiği Azınlık okullarına da "Üç Azizler Günü" yortusu ile ilgili dini içerikli programın uygulanması talimatını içeren resmi belge gönderildi. Ancak Azınlığın duyarlı SÖPA'lı eğitimcileri ve Encümenler Birliği tarafından zamanında yapılan haklı itirazlar üzerine geri adım atıldı. Buna göre devlet okullarında Hristiyan yortusunun kutlandığı saatlerde Türk Azınlık Okullarında farklı içerikle program uygulanması talimatı gönderildi. 

Geçen yılki yortu gününde azınlık okullarında öğrencilere faklı bir program uygulanmıştı. Ancak ilgili birimden bu yıl Müslüman Türk Okullarının muaf tutulmaması dikkat çekti ve azınlığın tepkisine neden oldu. 

BAZI AZINLIK OKULLARDA YARIM, BAZILARINDA İSE TAM GÜN EĞİTİM KARARLAŞTIRILDI

Doğu Makedonya Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü
'ne bağlı birimler tarafından azınlık idarecilerinin itirazları üzerine okullara gönderilen ikinci talimatla, okul idarecilerinin isteğine bağlı olarak bazı Türk Azınlık Okulları devlet okullarından farklı bir program uygulanması sağlandı.

Azınlık okullarından sorumlu birimler tarafından azınlık okulu idarelerine Hristiyan yortusu ile ilgili gönderilen ilk resmi belgede günün ehemniyetine uygun (üç azizler günü hakkında) program yapılması talimatı verilmişti. Ardından Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği ve Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği tarafından yapılan itiraz üzerine dini yortuyla ilgili azınlık okullarına ikinci talimat gönderildi ve azınlık çocuklarının yortudan muaf tutulması temin edildi.

Ancak hukukçulara göre bunun da mevcut yasalara aykırı olduğu ifade ediliyor. Yasalara göre Müslüman Türk öğrencilerin bu tür dini törenlerden tamamen muaf tutulması gerekiyor.  

BU HAKSIZ DAYATMA AZINLIĞI ASİMİLE ETME ÇABASINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR

Batı Trakya Türk Azınlığı Encümenler Birliği Başkanı Ercan Ahmet gazetemize konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"26 Ocak 2018 tarihinde İskeçe Rodop ve Evros illerindeki azınlık İlkokullarına İl Eğitim Müdürlüklerinden gönderilen yazılı talimat, velileri ve bilhassa okul encümenleri tarafından hayret ve şaşkınlıkla karşılanmıştır. Azınlık Okulları Encümenler Birliği Derneği Başkanı olarak aynı gün olayın ciddiyet ve aciliyetini de gözönünde bulundurarak aynı gün içinde Azınlık tarafından seçilmiş iktidar milletvekillerine rahatsızlığı ve şikayetleri dile getirdim. Bu şikayetler sonucunda 29 Ocak 2018 günü Azınlık İlkokullarına yeni bir talimatname gönderilmiştir. İşbu talimatnameye göre Azınlık okul öğretmenleri 30 Ocak 2018'deki «Üç Azizler Günü» yortusunu kutlamak istemezlerse normal günlerdeki gibi ders yapabilirler. Ancak 16 Şubat 2018 tarihine kadar bir gün iki saatlik bir etkinlik ile telafi edilecektir. Konu olarak da eğitimin değeri vs işlenecektir. Kısaca illa da Üç Azizler Günü'nü azınlık okullarında kutlansın diye dayatma var. Halbuki Azınlık okullarında yapılacak bayramlar, yani dini tatiller yasayla belirlenmiş ve tek tek sayılmıştır.
3065/1954 sayılı kararnamenin 8. maddenin 2. paragrafında, Üç Azizler Günü'nün Azınlık Okulları'ndaki Hristiyan Öğretmenler tarafından kutlanıp okula gelmeyecekleri yazılı iken, 2018 yılında Müslüman çocuklarına yapılan bu haksız dayatma asimile etme çabasından başka birşey değildir. Meclis Eğitim Komisyonu'nda yer alan azınlık iktidar milletvekilleri tüm azınlık sorunlarında olduğu gibi bu konuda da pasif kalmışlar, azınlığın en önemli kurumların olan ilkokullar kaderine terkedilmiştir."

Buna göre azınlık okullarının idarecileri isteğe bağlı olarak "Üç Azizler" yortusunda dini etkinliklere katılmadan farklı eğitim programını tercih etti. Çoğu azınlık okullarında saat 9.30'a kadar, bazılarında ise normal program uygulanarak öğrencilere eğitim programı uygulandı.
 
BAZI AZINLIK OKULLARINDA "ÜÇ AZİZLER GÜNÜ" BAŞLIĞIYLA ETKİNLİK YAPILDI

Öte yandan azınlık eğitim kurumlarının azınlığın dini hassasiyetleri gözeterek yaptıkları girişimlere rağmen bazı azınlık akullarındaki okul idarelerinin ilgili günde gerçekleşecek programın çocuk velilerine "Üç Azizler Günü" başlığıyla duyurduğu öğrenildi. 

Özellikle İdadiye İlkokulu'ndan yapılan duyurunun Yunanca kısmında "Üç Azizler Günü" zikredilmezken Türkçe kısmında zikredilmesi dikkat çekti ve düşündürücü bulundu. Azınlık öğrencilerinin "Üç Azizler Günü" başlıklı skandal bir duyuruyla yapılan etkinliğe alet edilmesinin toplumda büyüyen tepkilere neden olması bekleniyor.  

BU AZINLIK EĞİTİMİNDEN SORUMLU BİRİMİN İLK SKANDALI DEĞİL

Azınlık Eğitimi Sorumlusu Vasilis Simeonidis, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlık Okullarında Hristiyanlara ait dini içerikli programların yapılmaması gerektiğini bildiği halde bunu talimatla dikte etmeye çalışması Azınlık kamuoyunda tepkilere neden oldu. Söz konusu kişi, daha önce de Azınlık okullarında Türkçe'nin kısıtlanmasını öngören talimat göndererek infiale neden olmuştu.  

Devletin bölge eğitiminden sorumlu birimlerin temel insan haklarının ihlali anlamına gelen ve toplumda infiale neden olabilecek tehlikeli adımlara yeltenmesi barışa hizmet etmeyen provokatif eylemler olarak değerlendirilmektedir. 

Azınlık toplumunun eğitimcileri ve okul encümenleri bu konuda Türk Azınlık Okullarının Hıristiyan dinine ait bayramlardan tamamen muaf tutulması gerektiğinin altını çizmektedirler. Buna göre yasalara ve insan haklarına uygun bir şekilde Müslüman öğrencilerin devam ettiği Azınlık okullarında Hristiyan bayramı bahanesiyle herhangi bir program dikte edilmeden eğitimin normal bir şeklide sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

Diğer HaberlerArnavutça Makedonya'da ikinci resmi dil olduGöçmenlerin talasemi sorununa çözüm arayışıİngiltere'de kritik oylama bugünRus ordusu 21,5 milyar dolara 'donatılacak'Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta 'ilginç' keşif
© MİLLET MEDYA 2019 (Tüm Hakları Saklıdır)Design: GOTech