LogoAna sayfaHaberlerSporBatı TrakyaYunanistanTürkiyeDünyaKöşe YazılarıMillet NewsGiriş Yap
Yunanistan'ın Abdülhamid’i01 Şubat 2018Harun Halilharunhalilgr@gmail.com

Birçok kişiye göre Yunanistan’ın Abdülhamid’i Ioannes Metaksas’tır (1871 1941). Metaksas’ın ailesi Doğu Roma İmparatorluğunun  asîl ailelerinden olup İstabul’un fethinden evvel Kefalonya adasına göç etmiştir. 1897 yılında Osmanlı-Yunan Harbinden sonra Atina Harbiye mektebinden ikinci mülâzimlikle ve birincilikle neşet etmiş ve tahsilini ikmal için Almanya Harp akademisine gitmiştir. Bu akademiyi de birincilikle bitirmiş ve askerî tabiye fennine olan vukufu hasebile mezkûr akademinin şeref salonuna “Metaksas’ın halledemeyeceği hiçbir tabiye meselesi yoktur” yazısını havi bir lâvha asılmıştır.

Balkan Savaşları (1912-1913) sırasında önemli başarılar neticesinde kendisine Kurmay General rütbesi tesis edilmiştir. 1915'te Genel Kurmay Başkanı olmuştur. Genel Kurmay Başkanı olduktan sonra Elefteryos Venizelos tarafından kendisine Çannake Savaşına yani İngilizler ve Fransız kuvvetlerine takviyede bulunulması için donanma ve asker göndermesi emri verilmiştir. Lakin Metaksas Yunanistan’ın Çanakkale Savaşı’na iştirak etmemesi gerektiğini ifade etmiştir.

Çünkü İngiliz ve Fransız kuvvetlerin Abdülhamid Hanın Çanakkale Boğazı’na yerleştirdiği Krup toplarının hedefi olacağını, Yunistan’ın Çanakkale’ye gitmesinin Rusları rahatsız edeceğini ve Yunan ordusunun Çanakkale cephesine gönderilmesinden dolayı Yunan ordusunun sayısının azalacağı dolayısıyla Bulgaristan’ın Yunanistan’ı işgal edeceğini izah etmiştir. Ancak Venizlos bu izahları reddederek Metaksas’ı Genel Kurmay Başkanlığı’ndan azletmiştir.

Yunanistan’da 1914-1917 yılları arasında ulusan bolünmüşlük (Εθνικός Διχασμός) ortaya çıkınca Metaksas Venizelos’un karşısında yer alan Kral Konstantinos’un tarafını tutmuştur. Bunun en önemli sebebi Alman dostu olmasıdır. 1917 yılında Venizelos tarafından yurtdışına sürgün edilmiştir. Bunun dışında Anadolu harekâtının felaketle sonuçlanacağını belirterek karşı çıkmıştır. Ioannes Metaksas Yunanistan’ın kuruluşundan günümüze dek Yunanistan’ın en çalışkan devlet lideri ünvanının muhafaza etmektedir. Buna paralel olarak Modern Yunanistan tarihinin en basiretli lideri olarak ifade edilmektedir.

General Metaksas Fransızca, Almanca ve İtalyanca dillerine vakıftır. Boş zamanlarında edebiyat ile meşgul olmayı sever; az yer, az uyur; çok çalışır. Sevdiklerile, yanındakilerle şakalaşmak hoşuna gider. Konuşması, muamelesi pek nazikânedir. Müşfiktir; mecbur olmayınca sert kararlar almaz. Birinci sınıf bir askerî muharrirdir.. Aile ve şahsî hayata sade ve çok asîlânedir.

1936 yılında misyon ve vizyon sahibi olan Metaksas Yunanistan’ın istikbali ve bekası için darbe yaparak yönetime el koymuştur. Yunanistan’ın gelişmesi için bir takım reformlar yapmıştır:

Eğitim görmeyenlerin sayısını  %41 den % 27 indirmiştir.

İlköğretime Manolis Triantafilidis’in yazmış olduğu Yunanca grammer kitabını dağıtarak eğitim seviyesinin yükselmesine vesile olmuştur.

Radyo ve gazetelere sansür koyarak dış güçlerin medya ve basın üzerinden algı operasyonu yapmasını engellemiştir. 

Ordunun eğitimine önem vermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumunu(IKA) kurmuştur.

Mevcut olan yolları yenileyerek çevre ve ilçe yollarını düzenlemiştir.

Zeytin yağı vergisini kaldırmıştır.

Çiftçileri tefecilerin elinden kurtarmıştır.

Tarımsal borçlarda düzenleme yapmıştır.

Çalışma atölyeleri açmıştır. 

Dövizi muhafaza etmiştir.

Yunanistan’ın borcunu Kreditörlerin istedikleri ödeme şekline son vermiştir. 

Silah ve mühimmat tedarik etmiştir.

Fabrikatörleri işçi sayısını azaltmamaları konusunda ikna etmiştir.

8 saatlik çalışma kanununu (siesta) onaylamıştır.

Bulgaristan ve Arnavutluk sınırına tahkimat yaparak siperler ve tüneller inşa etmiştir.

Ülke genelinde buğday üretiminin arttırarak devletin gıda hususunda dışa bağımlı olmasını engellemeye çalışmıştır.

Dış politikada denge siyaseti uygulayarak Türkiye ve Sırbistana açılarak ilişkilerini geliştirmiştir 

Epir seyahatinde Epirlilere çiftçilerinin belini büken borçların tahfifini ve bu borçların tediye şartlarının tehvinini intaç eden Ziraî borçlar kanununu müjdeledi.

Şehirlerin gelişmeleri için şehir planları hazırlamıştır.

1940 yılında Musoli’nin Metaksas’a Yunanistan’ı İtalyanlara savaşmadan teslim etmesi ültimatomuna HAYIR/ΟΧΙ cevabını vererek onurlu bir duruş sergilemiştir.

1941 yılında Yunanistan’ın “Ulu Hakan”ı vefat etmiştir.

Yazarın Diğer YazılarıSultan II. Abdülhamid’in Kesriye’deki İzleri-ISultan II. Abdülhamid’in Rodos’taki İzleri -ISultan II. Abdülhamid’in Midilli'deki İzleri -ISultan II. Abdülhamid’in Sakız Adasında’ki İzleri - ISultan II. Abdülhamid’in Karaferye’deki İzleri – IGüncel HaberlerArnavutça Makedonya'da ikinci resmi dil olduGöçmenlerin talasemi sorununa çözüm arayışıİngiltere'de kritik oylama bugünRus ordusu 21,5 milyar dolara 'donatılacak'Dünya'ya 146 ışık yılı uzaklıkta 'ilginç' keşif
© MİLLET MEDYA 2019 (Tüm Hakları Saklıdır)Design: GOTech